lind-peinture
» » Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400-3650 p.n.e (Polish Edition)

eBook Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400-3650 p.n.e (Polish Edition) ePub

by Lech Czerniak

eBook Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400-3650 p.n.e (Polish Edition) ePub
Author: Lech Czerniak
Language: Polish
ISBN: 8385463291
ISBN13: 978-8385463290
Publisher: PSO; Wyd. 1 edition (1994)
Category: Foreign Language Study & Reference
Subcategory: Reference
Rating: 4.2
Votes: 962
Formats: lrf doc lit docx
ePub file: 1855 kb
Fb2 file: 1210 kb

Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. 5400–3650 pne Poznań: Polska Akademia Nauk. Czynniki zewnętrzne w rozwoju kulturowym społeczeństw Kujaw w okresie wczesnego i środkowego neolitu.

Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. Instytut Archeologii i Etnologii, 1994. Rozwój społeczénstw kultury późnej ceramiki wstȩgowej na Kujawach. Wydawnictwo Naukowe UAM, 1980. Fragmenting times: Interpreting a Bayesian chronology for the late Neolithic occupation of Çatalhöyük East, Turkey. Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy.

Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400-3650 . Author: Lech Czerniak. Download Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400-3650 . Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400-3650 .

1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. Na rubieży neolitu "zachodniego", J. Czebreszuk, M. Od neolityzacji do początków epoki brązu Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. Poznań s. 133-152. Zagadnienie tzw. wpływów kultury roesseńskiej. 2008 Z badań nad neolityzacją Niżu Polski. wpływów kultury roesseńskiej, J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt, (re. Na pograniczu światów. Kryvalcevic, P. Makarowicz, (re.

Author of Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach, Osada . Are you sure you want to remove Lech Czerniak from your list?

Author of Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach, Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, gmina Krzyżanów, województwo łódzkie. Created April 1, 2008.

Wczesny i środkowy okres neo-litu na Kujawach, 5400–3650 p. n. e. Poznań. ności neolitu i wczesnej epoki brązu w Kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej (in print). The cultural frontier in prehistoric temperate Europe

Wczesny i środkowy okres neo-litu na Kujawach, 5400–3650 p. The cultural frontier in prehistoric temperate Europe. In Green S. & Perlman S. M. (ed., The archaeology of fron-tiers and boundaries: 113–140. Elements of a food-producing economy in the Late Mesolithic of the Polish Low-land. In Bonsall C. (e., The Mesolithic in Europe: 447–455. Cultural development of Kuiavian commu-nities in the Late Mesolithic.

1994a, Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400–3650 . Differenzierung der postlinearen Kulturen aufgrund der Forschung über Technologie der Kera- mik, Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888–1988, Brno – Łódź, pp. 15–17. 2012, After the LBK. Communities of the 5th Millenium BC in North-Central Europe, R. Gleser, V. Becker (ed. Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus, Berlin, pp. 151–174. Czerniak . Kośko A. 1993, Z badań nad genezą rozwoju i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Poznań.

Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach, 5400-3650p. Poznań: Adam Mickiewicz University Press. Neolit i począatki epoki brazu w rejonie Brzescia Kujawskiego i Osonek 2: Srodkowy neolit, grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej. dz: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne.

Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400–3650 p. Poznań: Polska Akad. Settlements of the Brześć Kujawski type on the Polish Lowlands. Archeologii i Etnologii. Archeologické rozhledy 54:9–22. The north-east frontier of the post-LBK cultures. In The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle-Late Neolithic in central Europe. Symposium at the Polish Academy of Arts and Sciences in Kraków, between March 7th and 12th, 2006, eds. J. K. Kozłowski and P. Raczky, 233–248.

Wczesny i s´rodkowy okres neolitu na Kujawach (5400 – 3650 . Poznan´: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Science. Oxford: Oxbow Books, 548–555. Kabacin´ski, . and T. Terberger. Kultura ceramiki wste˛gowej rytej. ‘From Late HunterFishers to Early Farmers on the Pomeranian Coast.

Czerniak . 1994, Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. e L. Czerniak, A. Kośko, 1993, Materiały krzemienne KPL ze stanowisk Inowrocław 95, gm. loco, woj. bydgoskie oraz Podgaj 7A . . Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Daniel Makowiecki, 1985, Szczątki zwierzęce z osady kultury pucharów lejkowatych w Podgaju woj. włocławskie, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 164, Archeozoologia 10, Akademia Rolnicza w Poznaniu. L. bydgoskie oraz Podgaj 7A i Przybranówek 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie

lind-peinture.fr
© All right reserved. 2017-2020
Contacts | Privacy Policy | DMCA
eBooks are provided for reference only